Chính sách thanh toán

Hiện tại nuhoangshop.com đã và đang áp dụng 3 hình thức thanh toán.

- Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng: 81 Đường Số 7, Linh Trung, TP.HCM

- Khách hàng có thể chuyển khoản trước qua ngân hàng, phí giao hàng trong trường hợp này là 14,000 VND

- Khách hàng có thể nhận hàng và thanh toán cho người giao hàng: